Әлмәт муниципаль районы Советы карарлары

III чакырылыш карарлары

2018 ел

31 сессия карарлары (15.11.2018) УКЫРГА>>>>

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Башкарма комитеты турында Нигезләмә карары № 244

2018 елның 31 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2016 елның 10 августындагы “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  җирле үзидарә органнарының муниципаль вазыйфалар биләүче затларны һәм муниципаль хезмәткәрләрне бүләкләү турындагы Нигезләмә турында» 83 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №243

2018 елның 31маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Әлмәт муниципаль районының бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә хезмәт өчен түләү буенча бердәм тариф челтәре кагылмый торган бюджет өлкәсе хезмәткәрләренең хезмәт өчен түләү шартлары турында карары № 242

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Әлмәт муниципаль районы  тарафыннан аерым мәсьәләләрне чишү буенча авыл җирлекләренең өлешчә вәкаләтен кабул итүе турында карары №241

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының  Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының 2006 елның 3 февралендәге “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының депутат статусы нигезләмәсе турында” 37 нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №240

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районының 2008 елның 31 октябрендәге “Аерым эшчәнлекләрнең кеременә бердәм салым төре буларак салым системасын гамәлгә кертү, 2009 елның 1 гыйнварыннан аерым эшчәнлекләрнең кеременә бердәм салымның төп керемгә К2 корректлаучы коэффициентын һәм  эшчәнлек төрләрен билгеләү турында”  271 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №239

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы  Советының 2016 елның 28 декабрендәге «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турындагы Нигезләмә” 145 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында карары №238

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында" карары №237

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Контроль-хисап палатасы турында» 2011 елның 21 октябрендәге 124 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында»  карары №236

2018 елның 11 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Җирле үзидарәнең үз вәкаләтләрен даими нигездә гамәлгә ашыручы сайланулы вазыйфаи затлары, Әлмәт муниципаль районы хезмәткәрләре, Контроль-хисап палатасы рәисе хезмәтенә түләү тәртибе һәм шартлары турында" карары №233

2018 елның 2 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының «Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы муниципаль берәмлеге милкендәге мөлкәтне залогка тапшыру тәртибе турында” карары №227

 

2017 ел

2017 елның 18 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Муниципаль предприятиеләргә, учреждениеләргә (оешмаларга) гражданнарның, оешмаларның исемнәрен, тарихи вакыйгаларны мәңгеләштерү максатыннан аларның исемнәрен бирү, алыштыру тәртибе турында" карары №214

2017 елның 27 июлендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында" карары №188

 

2016 ел

2016 елның 28 декабрендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Уставына үзгәрешләр кертү турында" карары №142

2016 елның 29 апрелендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан  Республикасы  Әлмәт муниципаль районы  территориясендә җир участоклары  бирү нормалары турында" карары №64

 

2015 ел

2015 елның 16 июнендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Әлмәт муниципаль районы карамагында исәпләнүче, кече һәм урта  эшмәкәрлек субъектлары  кулланылуы өчен билгеләнгән милекне  формалаштыру, кертү һәм исемлекне бастырып чыгару  тәртибен  раслау турында" карары №473

2015 елның 6 маенда расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Биналар һәм корылмаларга тикшерү үткәрү тәртибе турында" карары №470

 

2013 ел

2013 елның 11 мартында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан  Республикасында дәүләт вәкаләтләрен гамәләгә кую, административ хокук бозулар хакында беркетмә төзергә хокуклы  урындагы затларның  исемлеген билгеләүче вәкаләтле орган турында оештыруны билгеләүче вәкаләтле орган турында булмаган очракта, җир участоклары бирү турында" карары №286

2013 елның 7 февралендә расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Татарстан Республикасында дәүләт вәкаләтләрен гамәләгә кую, хайван авыруларын кисәтү, аларны ликвидацияләү, дәвалау, кешеләр һәм хайваннарны әлеге авырулардан саклауны оештыруны билгеләүче вәкаләтле орган турында булмаган очракта, җир участоклары бирү турында" карары №273

 

2012 ел

2012 елның 9 августында расланган Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы Советының “Өч һәм өчтән дә артык  балалары булган гражданнарга, аларга  тиешле шәһәр яки  авыл җирлеге чикләрендә формалашкан җир  участоклары булмаган очракта, җир участоклары бирү турында" карары №214

 

2011 ел

2011 елның 13 декабрендә расланган "Татарстан  Республикасы Әлмәт муниципаль районы территориясендә даими яшәүче, 18 яшькә җитмәгән өч һәм өчтән дә артык балалары булган гражданнарга бушлай һәм шәхси милек итеп җир участоклары бирү тәртибен билгеләү турында" карары №141

 

2006 ел

2006 елның 26 декабрендә расланган "Әлмәт муниципаль районы әләме турында" карары №138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңгы яңарту: 30 ноябрь 2018, 10:05

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования